Dnes je 21. květen 2022, svátek má Monika
Úvod Aktuálně Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2021 Vytvořit článek
Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2021
Český statistický úřad - Krajská správa ČSÚ v Brně - 07. 05. 2022    16    0 Líbil se vám tento článek?

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2021 vyrobeno 63,1 mil. m3 pitné vody, z tohoto objemu bylo 87,4 % vyrobeno z podzemní vody. Osoba jihomoravské domácnosti, která je zásobována vodou z vodovodu, v roce 2021 denně odebrala průměrně 94,2 litru pitné vody. Toto množství je v mezikrajském porovnání po Praze a Ústeckém kraji třetí největší. Jihomoravané v roce 2021 za metr krychlový pitné vody zaplatili v průměru 41,60 Kč (bez DPH), za stočné 39,60 Kč (bez DPH). Meziročně se cena vody zvýšila o 5,6 % a cena stočného o 6,5 %.

 

 

 

VODOVODY

 

V jihomoravských provozovnách vodovodů a kanalizací bylo v roce 2021 vyrobeno 63,1 mil. m3 pitné vody s meziročním nárůstem o 0,6 %, což představuje 365 tis. m3 vody. Podíl vody vyrobené z vody podzemní dosáhl 87,4 %. V mezikrajském porovnání je tato hodnota třetí nejvyšší, prvenství drží Olomoucký kraj s 91,2 %, za něj se zařadil Královéhradecký kraj s 87,8 %. Nejnižší podíl podzemní vody má hlavní město Praha, kde vyrobená pitná voda z podzemních zdrojů tvořila 17,2 % celku.

 

Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci v Jihomoravském kraji v roce 2021, které představovalo 62,8 mil. m3, bylo fakturováno za 55,2 mil. m3 vody. Z toho domácnosti zaplatily za 39,6 mil. m3 vody, meziroční nárůst činil 1,6 %.

 

V roce 2021 bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 152,1 tis. osob, což je 97,4 % celku osob žijících v kraji. V mezikrajském porovnání se tento podíl pohybuje od 88,4 % ve Středočeském kraji do 100,0 % v Karlovarském kraji a hlavním městě Praze. Mírně pod touto hranicí, a to 99,9 %, se zařadily kraje Moravskoslezský a Ústecký.

 

Specifické množství vody fakturované celkem, které představuje podíl vody fakturované celkem (domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům) na jednoho napojeného obyvatele na vodovod za den, v Jihomoravském kraji vzrostlo o 0,3 litru na 131,3 litru. V mezikrajském srovnání se hodnoty tohoto ukazatele pohybují od 113,7 litru za den ve Zlínském kraji do 163,1 v hlavním městě Praze. Jihomoravský kraj se zařadil na třetí pozici.

 

Tab. 1 Základní údaje o vodovodech v Jihomoravském kraji

Tab. 1 Základní údaje o vodovodech v Jihomoravském kraji

 

Graf 1 Podíl obyvatel*) zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2021

Graf 1 Podíl obyvatel*) zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2021

 

Specifické množství vody fakturované domácnostem v Jihomoravském kraji vzrostlo v roce 2021 proti roku 2020 o 1,0 litru na 94,2 litru na osobu a den. Nejnižší denní spotřebu mají domácnosti ve Zlínském kraji, kde na osobu připadá 80,9 litru, opak vykazují Pražané se spotřebou 120,0 litru za den, spotřeba pitné vody Jihomoravanů je mezi kraji po hlavním městě Praze a Ústeckém kraji třetí nejvyšší.

 

Objem tržeb za vodné celkem ve sledovaném období dosáhl 2 298,9 mil. Kč (bez DPH), což je o 6,6 % více proti roku 2020. V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2021 pohybovala od 37,10 Kč v Olomouckém kraji do 49,90 Kč v hlavním městě Praze. V Jihomoravském kraji cena 1 m3 vody činila 41,60 Kč, v roce 2020 to bylo o 2,20 Kč méně.

 

Objem vody nefakturované v Jihomoravském kraji v roce 2021 dosáhl 7 524 tis. m3, a to je o 3,1 % méně proti roku 2020. Také ztráty vody v jihomoravské trubní síti se meziročně snížily o 4,3 % na 6 302 tis. m3 v roce 2021. Podíl ztrát vody v trubní síti na objemu nefakturované vody se v mezikrajském porovnání pohybuje od 77,6 % v Moravskoslezském kraji do 92,9 % v hlavním městě Praze, v Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosahuje 83,8 %. V Jihomoravském kraji v trubních sítích se v roce 2021 ztratila desetina vyrobené vody určené k realizaci. Tato hodnota je v mezikrajském porovnání nejnižší, opak vykazuje kraj Ústecký kraj, a to 21,8 %.

 

Délka vodovodní sítě je v Jihomoravském kraji v mezikrajském porovnání druhá nejdelší a činí 8 024 km; prvenství drží kraj Středočeský s 11 496 km. V provozu bylo 285,3 tis. vodovodních přípojek a počet osazených vodoměrů dosáhl 288,3 tis. kusů.

 

Graf 2 Vývoj ceny vody a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2021

Graf 2 Vývoj ceny vody a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2021

 

 

 

KANALIZACE

 

V roce 2021 žilo v Jihomoravském kraji 1 098,0 tis. osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 92,9 % celkového počtu obyvatelstva. Počet osob bydlících v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod dosáhl 1 072,3 tis. osob, meziroční navýšení představuje 1,1 %. Délka kanalizační sítě byla prodloužena v roce 2021 proti roku předchozímu o 99 km na 5 827 km a počet kanalizačních přípojek byl meziročně navýšen o 4,2 tis. kusů na 262,1 tis. kusů.

 

V roce 2021 kanalizací odteklo 60,6 mil. m3 odpadních vod, která byla tvořena z 64,8 % splaškovými vodami, z 22,5 % vodami průmyslovými vč. ostatních a z 12,7 % zpoplatněnými srážkovými vodami.

 

V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 84,8 mil. m3 vody. Převažující částí čištěných vod jsou vody splaškové, a to 45,6 %, 16,1 % představují vody z průmyslové a ostatní činnosti a zbývající část, tj. 38,3 %, připadá na vody srážkové (balastní). Do vodních toků bylo v Jihomoravském kraji v roce 2021 vypuštěno 86,0 mil. m3, což je 98,5 % skutečnosti roku 2020.

 

Tab. 2 Základní údaje o kanalizacích v Jihomoravském kraji

Tab. 2 Základní údaje o kanalizacích v Jihomoravském kraji

 

Graf 3 Podíl oby​vatel*) trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2021

Graf 3 Podíl oby​vatel*) trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2021

 

V Jihomoravském kraji představoval podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace (jedná se o vody bez vod srážkových) 98,9 %. V mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybuje od 92,0 % v Kraji Vysočina do 100,0 % v hlavním městě Praze, republikový průměr činí 97,5 %.

 

Tržby za stočné v Jihomoravském kraji v roce 2021 dosáhly 2 399,4 mil. Kč (bez DPH), což je o 156,8 mil. Kč více proti roku 2020. V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 31,30 Kč v Kraji Vysočina do 46,40 Kč v Libereckém kraji, cena stočného 39,60 Kč v Jihomoravském kraji je pátá nejvyšší.

 

 

 

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

 

Celková kapacita 271 jihomoravských čistíren odpadních vod v roce 2021 činila 338,5 tis. m3 za den a provozy čistíren odpadních vod vyprodukovaly 19,3 tis. tun sušiny. Z celkového objemu kalů bylo 65,2 % zkompostováno, 16,8 % objemu kalů bylo spáleno, 6,8 % zneškodněno přímou aplikací a rekultivací a 1,5 % vyvezeno na skládky.

 

Tab. 3 Základní údaje o čistírnách odpadních vod v Jihomoravském kraji

Tab. 3 Základní údaje o čistírnách odpadních vod v Jihomoravském kraji

 

 

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2021

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2021


TAG
Líbil se vám tento článek?

Komentáře
Přidejte váš názor

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Přihlásit se

Výběr článků
  Sobota 7. května 2022 – Dnes odpoledne vyjelo pět profesionálních jednotek jihomoravských hasičů k záchraně zasypaného dělníka...
  KRAJ: Neriskujte zákaz řízení ani vážnější problémy! (video)    Jihomoravští policisté se znepokojením sledují rostoucí počet...
Veřejnost svým hlasováním rozhodne o vítězi   Až do 30. září 2021 může veřejnost svým hlasováním rozhodnout o vítězi ceny Památk...
Nejčtenější tento týden
Podporujeme Chci podpořit